อธิบดีกรมการค้าภายในย้ำราคาข้าวถุงไม่ได้แพงเกินจริงและไม่ขาดแคลนแน่ ธ.ก.ส.เตรียมนำสตอกข้าวเปลือกกว่า 9 แสนตันระบายสู่ระบบ ชี้แม้ห้างหมดโปรโมชั่นแต่ราคาข้าวถุงก็ไม่ได้ขึ้นมาก ย้ำหากพบเจอแพงมากแจ้ง 1569

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในไม่ได้นิ่งนอนใจกรณีหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนซื้อข้าวถุงขนาด 5 กิโลกรัมภายในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศแล้วมีราคาแพงมาก ๆ สามารถร้องเรียนสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ได้ทันที หากเห็นว่ามีราคาสูงกว่าต้นทุนมากหรือเป็นการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค กรมฯ จะดำเนินการทางกฎหมายกับห้างสรรพสินค้าทันที ซึ่งมีทั้งโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาท จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้มีการสอบถามสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ผู้ผลิตไม่ได้มีการปรับราคาข้าวถุงเพิ่มขึ้น แม้ว่าในช่วงนี้ปริมาณผลผลิตข้าวในตลาดจะไม่มาก เพราะเป็นช่วงหมดฤดูข้าวนาปีและเข้าสู่ช่วงข้าวนาปรัง แต่ยังไม่ได้มีการเก็บเกี่ยว ทำให้ปริมาณออกสู่ตลาดน้อยส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารในตลาดมีราคาดีขึ้น แต่เหตุผลดังกล่าวไม่ได้ทำให้ข้าวสารบรรจุถุงที่จำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าปรับราคาเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด เพราะต้นทาง คือ ผู้ผลิตข้าวถุงไม่ได้มีการปรับราคาขึ้น เพียงแต่ราคาข้าวถุงตามห้างสรรพสินค้าที่ปรับราคาขึ้นเฉลี่ยต่อถุง 5-10 บาทนั้นมาจากหมดช่วงการจัดโปรโมชั่นแต่ละห้าง ทำให้ถูกมองว่ามีการฉวยโอกาสปรับราคาจำหน่ายข้าวถุง ซึ่งทางราชการคงไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงหรือชี้นำให้แต่ละห้างไปจัดทำโปรโมชั่นลดราคาแต่ละรายการสินค้าได้ แต่หากรายการสินค้าใดมีราคาสูงกว่าต้นทุนมากกรมฯ มีคณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบราคาสินค้าทั้งตลาดสดและห้างสรรพสินค้าอย่างต่อเนื่องและทุกสัปดาห์อยู่แล้ว เพื่อสร้างความเป็นธรรมทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ กรมฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการบริหารจัดการข้าวในโครงการชะลอขายข้าวหอมมะลิและเก็บไว้ในยุ้งฉางที่มีปริมาณ 900,000 ตันข้าวเปลือกที่จะครบกำหนดการไถ่ถอนเร็ว ๆ นี้ เพื่อระบายออกสู่ตลาดผลิตบรรจุเป็นข้าวถุงเพื่อผู้บริโภคทั่วไป คาดว่าปลายเดือนมีนาคมนี้ทาง ธ.ก.ส.จะระบายออกในปริมาณที่เหมาะสมช่วยให้ผู้บริโภคหาซื้อข้าวหอมมะลิเพียงพอต่อการบริโภคในราคาไม่แพงแน่นอน และคาดว่าในระบบการแข่งขันแต่ละห้างสรรพสินค้าคงเตรียมจัดทำแผนโปรโมชั่นลดราคาสินค้าหลายรายการสินค้าเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค คงต้องติดตามกันดูกันต่อไป.-สำนักข่าวไทย