ความงดงามของดอกไม้แห่งพระพุทธศาสนาอย่างดอกบัวควรค่าแก่การศึกษาเชิงอนุรักษ์อย่างแท้จริง พิพิธภัณฑ์บัวจึงเกิดขึ้นเมื่อปี 2543 ตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักงานโครงการภูมิทัศน์และสำนักงานกิจการพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อรวบรวมพันธุ์บัวกว่า 100 สายพันธุ์ ทั้งพันธุ์ไทย พันธุ์เทศ และพันธุ์ลูกผสมที่ปลูกไว้ในกระถางและสระน้ำ อาทิ บัวหลวง บัวผัน บัวเผื่อน บัวยักษ์ บัวจงกลนี บัวกระด้ง ฯลฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าวิจัย ขยายพันธุ์บัว การนำส่วนต่าง ๆ ของบัวไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งในประเทศไทยบัวที่คว้ารางวัลมาแล้วมีมากมาย ได้แก่ บัวมังคลอุบล บัวฝรั่งสัญชาติไทยที่ได้รางวัล Best New Hardy Waterlily 2004 ในการประกวดบัวโลกครั้งที่ 19 ที่สหรัฐอเมริกา บัวแทนขวัญ บัวฝรั่งสัญชาติไทยที่ได้รับรางวัล Best New Hardy Waterlily 2006 บัวธัญกาฬ บัวสายบานกลางคืน ดอกสีแดง ดำ เหลือบม่วง หลังใบมีจุดประสีดำได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ปี 2550 งานบัวนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ์ ณ สวนหลวง ร.9 และพิเศษสุดกับบัวจงกลนี บัวที่บานแล้วไม่หุบ เพราะมีกลีบซ้อนกันหลายชั้น บัวไทยแท้ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ซึ่งพบได้ที่ประเทศไทยแห่งเดียวในโลกเท่านั้น

เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ +66 2549 3043
/ขอบคุณ ททท