นักท่องเที่ยวตามรอยออเจ้าสบายใจ “กรมวิทย์ฯ” ยัน โรตีสายไหม อยุธยา ปลอดภัยซื้อกิน ซื้อฝากตามอัธยาศัย เมื่อวันที่ 11 เม.ย. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า โรตีสายไหมเป็นขนมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวทั้งที่ซื้อกินเอง และซื้อเป็นของฝากอยู่แล้ว โดยเฉพาะช่วงนี้ มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมโบราณสถานต่าง  ๆ ตามรอยละดรดังบุพเพสันนิวาส กันเป็นจำนวนมาก

ส่งผลให้โรตีสายไหมขายดีตามไปด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจึงได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุ่มเก็บตัวอย่างโรตีสายไหม เมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา แบ่งเป็นแผ่นแป้งโรตี และผงแป้งอเนกประสงค์ เพื่อตรวจวิเคราะห์วัตถุกันเสีย ทั้งกรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบกรดซอร์บิกทุกตัวอย่าง แต่พบกรดเบนโซอิกบ้างแต่ไม่เกินมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ดังนั้นนักท่องเที่ยวสามารถซื้อโรตีสายไหมไปรับประทานและเป็นของฝากได้อย่างมั่นใจ

นพ.สุขุม กล่าวต่อว่า กรดเบนโซอิกเป็นวัตถุกันเสียที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหลายชนิด รวมถึงใช้สำหรับรักษาคุณภาพของเครื่องสำอางและยาสีฟัน โดยกรดเบนโซอิกสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ สำหรับความเป็นพิษของกรดเบนโซอิกหากได้รับปริมาณที่สูงอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง และท้องเสียได้ ดังนั้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้ปริมาณกรดเบนโซอิกในแป้งอเนกประสงค์ซึ่งจัดเป็นส่วนผสมสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม และไม่อนุญาตให้ใช้กรดซอร์บิก ส่วนแผ่นแป้งโรตีกำหนดปริมาณกรดเบนโซอิก สำหรับอาหารประเภทธัญชาติและผลิตภัณฑ์ธัญชาติ ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม และปริมาณกรดซอร์บิกไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ทั้งนี้การได้รับปริมาณน้อยร่างกายสามารถขับออกได้ แต่ถ้าได้รับปริมาณมากหรือทุกวันอาจเกิดการสะสมจนถึงระดับที่เกิดผลกระทบต่อร่างกายได้โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการแพ้ ดังนั้นไม่ควรกินอาหารชนิดเดียวซ้ำๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews